Kontakta oss

Njurföreningen i Norra Mälardalen

Organisationsnummer: 80 24 39 – 21 88
Plusgiro: 45 44 73-0
E-post: norramalardalen@njurforbundet.se

Styrelsen för Norra Mälardalen

Ordförande
Elisabet Palmér Kock
UPPSALA
018-15 25 19, 073-227 25 19

Kassör / Medlemsansvarig
Maud Richter
VÄSTERÅS
070-636 29 34

Ledamöter
Mojgan Kashi
UPPSALA

Ida Sjögren
VÄSTERÅS

Ulf Eriksson
STORVRETA

Joacim Kohlin
VÄSTERÅS

Björn Svensson
SALA

Suppleanter
Erik Lindblom
VÄSTERÅS

Vakant

Valberedning
Vakant (sammankallande)

Vakant

Vakant

Revisorer
Christina Johansson
VÄSTERÅS

Kerstin Fellevik
ENKÖPING

Revisorsuppleant
Marianne Jansson
VÄSTERÅS