Om oss

Njurförbundet bildades 1969, fem år efter den allra första njurtransplantationen i Sverige. Vi är en ideell organisation med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället, speciellt med inriktning på frågor som rör njursjukas situation i vården. I dag har vi cirka 4 200 medlemmar i alla åldrar organiserade i 14 regionföreningar.

Vårt uppdrag

  • Främjar och tillvaratar njursjukas intressen gällande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt från Njurförbundets Riktlinjer för god njursjukvård.
  • Företräder njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.
  • Samlar in och sprider kunskap och erfarenheter om njursjukas situation i Sverige och omvärlden.
  • Arbetar för gemenskap mellan olika grupper av njursjuka och närstående.
  • Följer samhällsutvecklingen och utvecklar kontinuerligt verksamheten.
  • Njurförbundets arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Organisation

Njurförbundets medlemmar är organiserade i 14 regionföreningar.

Högsta beslutande organ är förbundsstämman som äger rum vart tredje år. Förbundsstyrelsen väljs av stämman och leder förbundets verksamhet. I styrelsen ingår ordförande och åtta ledamöter. Förbundskassören ingår i styrelsen.

Inom förbundet finns en barn- och föräldragrupp samt en ungdomsgrupp. Formellt är dessa utsedda som arbetsgrupper av förbundsstyrelsen.

Ordförandemöte ska hållas minst tre gånger mellan två förbundsstämmor. Ordförandemötena är inte beslutsmässiga men dess diskussioner ska vara vägledande för förbundsstyrelsens beslut i intressepolitiska frågor. Vid behov kan ordförandemötet förrätta fyllnadsval till styrelsen fram till nästa ordinarie stämma.

Vid ordförandemötena deltar regionföreningsordförandena tillsammans med förbundsstyrelsen.

Förbundskansliets personal verkställer styrelsens beslut, bevakar intressepolitiska frågor och representerar förbundet i olika sammanhang. Vidare administreras medlemsredovisningen vid kansliet.

Årsredovisning 2022

Läs Njurförbundet årsredovisning 2022 här >

Årsredovisningar arkiv

Njurförbundet årsredovisning 2021
Njurförbundet årsredovisning 2020
Njurförbundet årsredovisning 2019
Njurförbundet årsredovisning 2018
Njurförbundet årsredovisning 2017
Njurförbundet årsredovisning 2016
Njurförbundets årsredovisning 2015
Njurförbundets årsredovisning 2014
Njurförbundets årsredovisning 2013
Njurförbundets årsredovisning 2012
Njurförbundets årsredovisning 2011
Njurförbundets årsredovisning 2010
Njurförbundets årsredovisning 2009

Stadgar

Njurförbundets arbete regleras av Stadgar för Njurförbundet, antagna av förbundsstämman 2023. Arbetet i regionföreningarna regleras av Normalstadgar för regionförening tillhörande Njurförbundet.

Stadgar för Njurförbundet antagna 14 maj 2023 >

Integritetspolicy GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR, har ersatt personuppgiftslagen, PUL. Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på hanteringen av personuppgifter och sätter fokus på privatpersoners rättigheter. Här kan du läsa Njurförbundets integritetspolicy (uppdaterad maj 2022), som bland annat beskriver hur vi samlar in och använder personlig information.

Njurförbundets integritetspolicy >

Lediga jobb

Just nu finns det inga lediga jobb att söka.