Årsmötet 2024

ÅRSMÖTE
Vallinska gården, Kryddgårdsgatan 8A, Enköping

Lördag 23 mars 2024, kl. 10.30

Hålltider:

10.30 Välkomstkaffe
11.00 Årsmötesförhandlingar
12.30 Lunch serveras efter årsmötet på Enoteca Rådhusbacken, Rådhusgatan 4

Årsmötet är öppet för alla!
OBS! Endast medlemmar har rösträtt vid årsmötesförhandlingarna.
Årsmötet är avgiftsfritt för medlemmar (vid ej avbokat förhinder tas en avgift ut för lunchen). Icke medlemmar betalar lunchen.

Vi vill ha din anmälan om deltagande senast 15 mars
E-post norramalardalen@njurforbundet.se
Mojgan Kashi tel. 070-725 85 86                 Ida Sjögren tel. 073-998 93 34

Om du önskar delta digitalt beställer du en uppkopplingslänk via norramalardalen@njurforbundet.se

Försök gärna att samåka genom att kontakta kontaktpersonerna för att få upplysning om andra deltagare från din hemort.

Vägbeskrivning till Kryddgårdsgatan 8A från Enköpings resecentrum:
Gångväg: Gå Drottninggatan mot Centrum, ca 800 m.
I första rondellen, sväng vänster in på Tullgatan, gå ca 400 m.
Sväng höger in på Kryddgårdsgatan (fjärde gatan efter rondellen).
Önskas hämtning från resecentrum? Meddela någon av kontaktpersonerna ovan.
Bilväg: Samma väg som gångvägen. Gatuparkering finns runt kvarteren.


VÄLKOMNA!