Barn- och föräldragruppen

Njurförbundets barn- och föräldragrupp arbetar med att stödja familjer med njursjuka barn och skapa samhörighet. Vi sprider också kunskap om njursjuka barn och deras familjers villkor, och arbetar för att förbättra njursjukvården. 

Aktiviteter

Vi anordnar varje år ett par aktiviteter där man kan träffa andra familjer i samma situation och utbyta erfarenheter med varandra. Varje sommar brukar vi ha familjeläger och på hösten en helgträff.

Medlemskap behövs för att delta. Har du några frågor kontakta Njurförbundets kansli, på telefon 08-546 405 00.
Bli medlem

Arbetsgrupp

Barn- och föräldragruppens aktiviteter planeras och genomförs av ideellt engagerade föräldrar i en arbetsgrupp.
Kontakt: foraldrar@njurforbundet.se

BoF arbetsgrupp
Kristina Andersson-Holgersson (sammankallande)
Annica Hedberg
Marie Helldén
Linda Landerdahl
Rebecca Wittesjö

Sommarläger 2024

Nu har vi öppnat anmälan till sommarens efterlängtade familjeläger på Tanum Strand i Bohuslän  1-6 juli!
Läs mer här >

Sommarläger 2023

Barn- och föräldragruppen inom Njurförbundet arrangerade en familjevecka på Tanumstrand i Bohuslän den 3-8 juli 2023.
Läs Magdalena Erikssons berättelse >

Sommarläger 2022

Läs familjen Lindfjords berättelse >