Diagnoser

Alports syndrom
Cystinos
Cystnjurar
Diabetes
Glomerulonefrit – njurinflammation
Nefroskleros – åderförkalkade njurar
Nefrotiskt syndrom
Njursjukdomar utan diagnos
SLE-nefrit
Vaskulit