Föreningssidan

Välkommen till Njurförbundets sida för föreningsaktiva. Här hittar ni vår grafiska profil, regionföreningarnas logotyper, datum att hålla koll på med mera. Klicka på menyraden för att komma direkt till det du vill ha information om.

Hör gärna av dig om du tycker något saknas eller har förslag på förbättringar. Mejla: info@njurforbundet.se

Vår grafiska profil

Vår visuella identitet hjälper till att särskilja oss men framförallt att föra vårt budskap framåt. Därför grundar sig arbetet med vår grafiska identitet i vår värdegrund, vision och mission. Den grafiska profilen ska alltid följas vid all slags kommunikation för att ge ett igenkännande och trovärdigt intryck.
Ladda ned Njurförbundet grafiska profil här >

Typsnitt och logotyp

Njurförbundets huvudtypsnitt är Circular Pro, en linjär som ger ett tydligt intryck. Använd Circular Pro Bold i rubriker och Circular Pro Book i brödtext. Vid längre brödtext används typsnittet Georgia. Typsnittet Georgia är standard i de flesta operativsystem. Circular Pro finns att ladda ned både för webb och till print.
Ladda ned typsnittet Circular Pro här >
Ladda ned Njurförbundets logopaket här >

Rollups 2023

Här kan ni ladda ned tryckfärdiga PDFer på rollups i standardformatet 85×200 cm.

Ladda ned: Rollup Fler organdonationer

Ladda ned: Rollup Bli medlem

Ladda ned: Rollup WKD – Har du kollat dina njurar?

Regionföreningars logotyper och affisch

Här kan ni ladda ned ett paket med er regionförenings logotyp i formaten EPS (print), PDF (print), JPEG (webb) och PNG (webb) och affishen Kom med.

Njurförbundet Sydsverige
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurförbundet Västsverige
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurförbundet Småland
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurförbundet Sydöstra Sverige
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurförbundet i Värmlands län
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurföreningen Örebro län
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurföreningen Sörmland
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurförbundet Stockholm Gotland
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurföreningen Norra Mälardalen
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurföreningen Gävle-Dala
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurföreningen Jämtland/Härjedalen
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurföreningen i Västernorrland
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurföreningen i Västerbotten
Logopaket
Affisch A3 och A4

Njurförbundet Norrbotten
Logopaket
Affisch A3 och A4

 

Förbundsstyrelsen

Styrelsemöten 2023

30 januari
27 februari
29 mars
12 maj
14 maj
12 juni
1-2 september
3 oktober
6 december

Förbundsstämma

Njurförbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman som hålls vart tredje år. Nästa äger rum 2026.

Senaste förbundsstämman hölls den 14 maj 2023 i Haninge.
Här kan du läsa protokollet: Protokoll förbundsstämma 2023 >

Ny i förening

Studieförbundet Sensus har skapat en sajt på webben med grundläggande introduktion till hur det är att vara aktiv i en förening. Där finns bland annat filmer och fördjupningar. Bra information till den som är ny föreningsaktiv eller ny i valberedningen. Sensus sajt Ny i förening hittar ni här:
Ny i förening>

Patientföreträdarutbildning

En patientföreträdarutbildningen har tagits fram av Funktionsrätt Sverige. Den syftar till att få fler och kunniga patientföreträdare som kan företräda Funktionsrätt Sverige, sina egna organisationer och andra patientgrupper på nationell, regional och lokal nivå.

Målgrupp för utbildningen är Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund, förtroendevalda och samverkanspartners.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen är till för dig som är eller ska bli patientföreträdare och för dig som har haft olika uppdrag och vill lära dig mer. Den består av fem delar. De olika delarna innehåller texter, filmer, övningar och tips.

Läs mer här >