Vad har vi gjort?

Några exempel på vad vi gjort är att vi anordnat en stor njurkonferens i Umeå samt drivit kampanjen “Take all of me” för att påverka människor att ta ställning om organdonation. Vi delar även årligen ut bidrag från våra fonder till såväl våra medlemmar som till vårdpersonal