Kallelse till

Årsmöte 2024

Söndagen den 10 mars

Patienthotellet centralsjukhuset Karlstad

Som föreläsare har vi år Överläkare Jesper Hellberg, Njurmedicinkliniken Värmland som kommer att prata om nya rön inom njurmedicin. Vi får även en översikt av Njurmedicinkliniken i Värmland.

Vi har även bjudit in Stefan Sjökvist, Ombudsman Funktionsrätt Värmland som kommer att föreslås som ordförande för årsmötet.

Program: Kl. 12.00 Lunch på Restaurang Guldkornet

Kl. 13.00 Årsmöte med Stefan Sjökvist

Kl. 14.00 Föredrag av överläkare Jesper Hellberg

c.a Kl. 15.00 Avslutar med Fika och kaka

Dagens program är kostnadsfritt för medlemmar.

För icke medlemmar kostar dagens program: 150:-

Anmälan kan ske per telefon till: Christer Olsson 070-779 52 92

Eller skicka ett mejl till: bomstad355@gmail.com

 

Meddela gärna om ni inte ämnar komma till lunchen.

Sista anmälningsdag 3 mars

Mycket välkomna