fbpx

Välkommen till Njurföreningen i Värmland

Rekreationsfonden

Njurföreningen i Värmlands  Rekreationsfond

Rekreationsfonden stöder njursjuka medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd i samband med olika former av rekreation.

Utdelning sker jämna årtal.

Ansökningsblankett

Stadgar

Plusgiro: 488 84 29-0