Regionens medlemsblad

Som medlem i Njurförbundet Sydsverige får du vårt medlemsblad Njurnytt två gånger per år, ett efter årsmötet i mars och ett till jul.

Mellan dessa ger vi ut ett månadsblad för att få ut inbjudan till våra aktiviteter i lämplig tid.