Njurförbundet Sydsverige är ett av 14 regionförbund inom Njurförbundet och har nära 486 medlemmar. Vårt geografiska område är Skåne, Blekinge. När man blir medlem i regionförbundet så blir man även automatiskt medlem i det rikstäckande Njurförbundet.

Medlemsavgiften 2024 är 280 kr för vuxen och 50 kr för barn under 18 år tillsammans med en målsman som blir medlem (gäller ett år från betalningsdatum). Som barn kan man, tillsammans med syskon och föräldrar delta i våra sommarläger. För ungdomar finns en ungdomsgrupp.

Du kan ansöka om medlemskap direkt på hemsidan via den här länken:

Bli medlem

Du kan också kontakta medlemsansvarig Ann-Christin Lennartsson via e-post eller telefon. Se Kontakta oss. Uppge namn, födelseår, telefon och e-postadress.

Vi välkomnar alla med njursvikt, både ni som är i behov av dialys, är transplanterade eller som precis har fått veta att ni har njursvikt, anhöriga och vårdpersonal.

Njurförbundet bildades 1969 och regionförbundet i Sydsverige bildades 1971. Förbundet är både politiskt och religiöst obundet.
Vi arbetar för att främja och tillvarata de njursjukas intressen, gällande likvärdig vård för alla, rehabilitering och sociala rättigheter. Vi företräder de njursjuka gentemot myndigheter.
Att sprida kunskap och förståelse för njursjukdom är något som vi arbetar för. För att sprida kunskap och stödja både njursjuka och anhöriga anordnar vi möten, där vi bjuder in professionen som håller föredrag om bl a njursjukdomar!