Stödfonden

Njurföreningen Sörmland har en stödfond för medlemmarna.

Plusgiro: 4055779-5

Ur stadgarna
Fonden skall förverkliga föreningarnas intressen genom att varje år utdela medel till ett eller flera av följande ändamål:

Till njursjuka medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd i samband med rekreation eller ekonomiskt stöd i annat avseende.

Fonden vänder sig till både njursjuka och donatorer som varit medlemmar i 1 år. Ansökan till fonden görs två gånger, den 30 april och den 31 oktober. Beslut om utdelning görs inom en månad.

Ansökningsblanketter skall finnas vid våra sjukhus i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. De finns även på Njurföreningen Sörmlands kansli.

Du kan också stödja fonden på olika sätt, genom en gåva eller en kondoleans. Vid en kondoleans skickas ett minnesblad till dödsboet.