Kontakta Njurföreningen Sörmland

Adress
Njurföreningen Sörmland
Eleonoragatan 18
633 43 Eskilstuna
e-post:sormland@njurforbundet.se

Postgiro: 4055779-5
Tel: 070-3027158 (ordf. Ulla Evensson)

Styrelsen 2020-2021

Ordinarie ledamöter

Ordförande
Ulla Evensson
sormland@njurforbundet.se

tel: 070-3027158

Vice ordförande
Robert Hatsek
tel: 073-1403392

Sekreterare
Sabine Haim
tel: 073-7059957

Ledamöter
Per Larsson
tel: 070-6468508

Rune Johansson
tel: 070-3244343

Ingela Åkerstedt
tel: 070-6332627

Susanne Isaksson
tel: 073-3348844

Suppleanter
Bo Albinsson
tel: 070-3440649

Claudia Gratwohl
tel: 073-1400701

Arvoderad kassör
Ingela Åkerstedt
tel: 070-6332627