Kontakta oss

Njurföreningen Örebro län
c/o Maria Nydahl
Granlundavägen 4
703 76 ÖREBRO

Mobil: 070-387 02 33
maria.nydahl@njurforbundet.se

Postgiro: 73 48 60-0
Postgiro (stödfonden): 641 67 14-1

Styrelsen för Njurföreningen i Örebro län