Forskningsfonden för Njurförbundet Norrbotten

Plusgiro: 38 36 73-1

Forskningsfondens utskott:
Ann-Christine Magnusson
Lilian Sundqvist
Rita Larsson

Ersättare:
Margareta Eriksson
Petter Lundström

Ladda ned Forskningsfondens ansökningsblankett här > 
Ansökan skall vara oss tillhanda i 3 exemplar senast 30 april 2024

c/o Ann-Christine Magnusson
Telefon :076-8403404
e-mail: anki.lulea@gmail.com