Styrelsen 2022-2023

Ordförande/arkivansvarig
Ann-Christine Magnusson
Majorsgatan 45
976 31 LULEÅ
Tfn: 076-840 34 04
anki.lulea@gmail.com

Vice ordförande/medlemsansvarig
Margareta Eriksson
Brogatan 10 A, lgh 1101
961 84 BODEN
Tfn: 070-806 51 59
home.eriksson@gmail.com

Kassör
Catarina Holmqvist
Kullenvägen 17
961 51 BODEN
Tfn: 070-323 35 20
ccresurs.boden@gmail.com

Sekreterare
Rita Larsson
Segelvägen 12
973 41 LULEÅ
Tfn: 070-537 04 07
rita.larsson@gmail.com

Ledamöter
Sven Georén
Småviltvägen 27
975 95 LULEÅ
Tfn: 070-531 09 91
sven.georen@sgia.se

Rut Lindgren
Degerbäcken 12
961 95 BODEN
Tfn: 070 – 603 78 04
rut.palsson@hotmail.com

Roger Renblom
Sjövägen 20
985 31 Vittangi
Tfn: 070:627 10 63
rehnblom@hotmail.com

Suppleanter
Torbjörn Nilsson
Bärslingan 27
975 94 LULEÅ
Tfn: 070-23100 23
solgerd.nilsson@telia.com

Lilian Sundqvist
Tegnérgatan 8
961 33 BODEN
Tfn: 0921-532 61
Tfn :076-789 32 61
lilian.sundqvist@hotmail.com

Petter Lundström
Utmarksvägen 15 C
974 34  LULEÅ
Tfn: 070-689 45 86
lunchroom@telia.com

Siri Åström
Brännagatan 7 A
961 31 BODEN
Tfn: 070-648 30 84
siriastrom@bredband.net

Valberedning

Vakant

Revisorer

Anette Johansson (ord)
pyre67@hotmail.com

Brage Carlsson
Södra Kungsgatan 18 975 32 LULEÅ
070-655 10 87
brage.carlsson@gmail.com

Karin Andersson (ers)
Norsvägen 23, 945 33 ROSVIK

Forskningsfonden för Njurförbundet Norrbotten

Ann-Christine Magnusson
Lilian Sundqvist
Rita Larsson

Ersättare:
Margareta Eriksson
Petter Lundström