Verksamhetsplan 2024

VERKSAMHETSPLAN 2024 NJURFÖRENINGEN JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

 • 5-7 styrelsemöten varav 1-2 med revisor
 • Årsmöte med förtäring
 • Grillfest på Körfältet som sommaraktivitet
 • Julstut till Dialysens patienter och personal
 • Julbord för medlemmar och anhöriga
 • Prenumeration på ÖP till Dialysen
 • Fortbildning för styrelseledamöter
 • Träff för anhöriga till njursjuka
 • Deltagande i Njurskola
 • Deltagande i Förbundsarrangemang
 • Skapa sluten Facebooksgrupp för anhöriga
 • Bidrag till Dialysen för utsmyckning och fortbildning
 • Bidrag till underhållning på Dialysen
 • Verka för ökad samhörighet med Njurföreningar i Norr

Per Sundbom, ordförande

Verksamhetsberättelse 2023

 • Vi har under året varit 51 medlemmar.
 • 3 styrelsemöten har genomförts.
 • Vi har fortsatt sponsrat dialysavdelningen med ÖP och traditionsenligt bjudit på skinkstutar i samband med Lucia till både vårdtagare och personal på dialysavdelningen.
 • Vi hade jullunch på Tivars, tyvärr kom bara 11 personer. God mat och trevlig stämning. Duo Marinel stod för underhållning.
 • Per var till Göteborg för njursymposium och fick med sig en hel del vetskap från föreläsningarna.
 • Tyvärr har Njurskolan ännu inte kommit igång och vi hoppas att den kommer igång under 2024.

Ladda ned hela Verksamhetsberättelsen för 2023 >