Styrelse Njurföreningen Jämtland-Härjedalen

Ordinarie ledamöter

Ordförande
Roger Isaksson
Krutvaktargränd 24
831 38 Östersund
Tfn: 070-363 27 10
roger@bonaset.com

Sekreterare
Berit Olsson

Kassör
Eva Nilsson