Kalk-fosfatbalans och parathormon (PTH)

Mineralerna kalk (kalcium) och fosfat samverkar för att hålla skelettet, tänderna, hjärtat och blodkärlen friska.

Vid njursvikt kan kroppens balans av kalk och fosfat rubbas och leda till att det bildas hårda avlagringar på olika ställen i kroppen, som i leder, blodkärl, hjärta och lungor. Rubbningarna i kalk- och fosfatbalansen kan leda till att skelettet urkalkas. Höga fosfatnivåer i blodet kan även ge klåda och röda ögon.

Dessutom kan bisköldkörtlarnas funktion och nivåerna av parathormon (PTH) i blodet påverkas. Din läkare kan ordinera D-vitamin och fosfatbindare för att du ska få en bra balans av kalk, fosfat och PTH i kroppen.

Önskvärda nivåer (i blodet) är:

Kalcium
2,20-2,60 mmol/L
Fosfat
< 1,8 mmol/L

Önskvärda PTH-nivåer vid njursvikt*:

  • vid njurfunktion/GFR 40-30 ml/min: från normalvärde till 2 gånger övre normalgräns
  • vid njurfunktion /GFR 30-15 ml/min: 2-3 gånger övre normalgräns
  • vid njurfunktion/GFR <15 ml/min: 3-5 gånger övre normalgräns

*Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), 2007.
Riktlinjer för omhändertagande av patienter med njursvikt.