Till skillnad från i många låginkomstländer får i princip alla i Sverige dialys som behöver det. Vi har också blivit bättre på att behandla njursjukdomar, så att andelen som behöver dialys eller en njurtransplantation har minskat.

Men då kronisk njursjukdom är en tyst sjukdom, är det många som inte upptäcks i tid – även i Sverige. Vården missar ofta njursjukdomar då dessa inte ger några symtom förrän det är försent att sätta in behandling som kan bromsa utvecklingen. Därför går många länge med oupptäckt kronisk njursjukdom, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Cirka en miljon svenskar beräknas ha kronisk njursjukdom, varav drygt 500 000 har måttligt nedsatt njurfunktion. De flesta vet inte om det.

På Världsnjurdagen slår Njurförbundet ett slag för tidig upptäckt av njursjukdomar. De kan enkelt upptäckas genom urinprov och/eller blodprov. Genom att screena riskgrupper för njursjukdom, till exempel personer med diabetes, högt blodtryck, övervikt och hjärt-kärlsjudom, kan fler upptäckas i tid och risken minska att patienten ska behöva dialys eller en njurtransplantation i framtiden.

Ett tidigt tecken är ofta högt blodtryck, och bland annat i köpcentret Nordstan i Göteborg står Njurförbundet tillsammans med personal från Sahlgrenska universitetssjukhuset och erbjuder allmänheten blodtryckskontroller. OBS! Fredag den 15 mars.

I Skåne står Njurförbundet både i Ängelholm och i Kristianstad på Ica Maxi och informerar om njurar, njursjukdomar och högt blodtryck.

Världsnjurdagen

Världsnjurdagen är en global kampanj för att uppmärksamma njurarnas betydelse för hälsan samt att njursvikt är vanligt och allvarligt, men kan behandlas om det upptäcks i tid. Mer information finns på www.worldkidneyday.org

Njurarnas livsviktiga funktioner

Njurarna medverkar i bildandet av röda blodkroppar, renar blodet från slaggprodukter samt reglerar blodtrycket. Obehandlad njursjukdom leder till bestående njurskador, vilket ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, blodbrist och högt blodtryck. Tillståndet kan leda till döden om det inte behandlas. Vid svår njursvikt ersätter dialys eller njurtransplantation de egna njurarnas funktion.

Fakta om kronisk njursjukdom
  • Cirka en miljon svenskar beräknas ha kronisk njursjukdom.
  • Drygt 500 000 svenskar har måttligt nedsatt njurfunktion.
  • Kronisk njursjukdom är en tyst sjukdom som kommer smygande, först utan symtom.
  • Trötthet, nedsatt aptit, svullnad och klåda är symtom vid långt gången njursjukdom
  • Riskfaktorer är bland andra hög ålder, diabetes, högt blodtryck, övervikt, åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.
Ta hand om dina njurar
  • Kontrollera blodtrycket regelbundet. Det bör ej överstiga 140/90.
  • Håll dig i form med motion och undvik övervikt.
  • Undvik rökning.
  • Överdriv inte intag av antiinflammatoriska läkemedel av typen NSAID, såsom diklofenak eller ibuprofen.
  • Har du diabetes, följ kostråden och se till att ha ett välkontrollerat blodsocker.