Njurfonden

Insamlingsstiftelen Njurfonden startades för att samla in ekonomiska medel och lämna bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer och arbeta för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.

Bakom stiftelsen står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).

Insamlingsstiftelsen Njurfonden administreras av Njurförbundet.

Mer information

Vill du veta mer? Gå in på Njurfondens hemsida