Uppdaterad 2022-01-21

Personer med nedsatt immunförsvar riskerar att bli både allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19, varför vaccin är särskilt viktigt. Det är Folkhälsomyndigheten tydlig med i sin information.

Därtill får vissa personer med kraftigt sänkt immunförsvar inte samma goda effekt av en vaccinet jämfört med dem som har ett normalt immunförsvar. Därför tog Folkhälsomyndigheten beslutet att patientgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar från 1 september kunde erbjudas en extrados – den så kallade boosterdosen (spruta 3), som en del i primärvaccinationen. För personer som inte var prioriterade för en extrados omfattar primärvaccinationen två doser.

När myndigheten senare har gått ut med rekommendation om en påfyllnadsdos till hela befolkningen, så omfattar den även immunsupprimerade, och handlar i de fallen om en fjärde spruta (om de tidigare har fått en tredje spruta som extrados).

Så här skrev myndigheten på sin hemsida i december:
”Personer med ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling och som har fått en extra dos vaccin mot covid-19, ska även vaccineras med påfyllnadsdos mot covid-19 enligt rekommendationerna för påfyllnadsdosen. Det betyder att en påfyllnadsdos ska ges fem eller sex månader efter extradosen.”

Den 21 januari ändrades rekommendationen till tre till fyra månader:

”Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att rekommendera en påfyllnadsdos efter ett kortare tidsintervall än vad som i nuläget rekommenderas för personer utan immunbrist:

  • Efter tre månader för personer med ett lågt eller obefintligt antikroppssvar eller som tillhör en patientgrupp som ofta svarar väsentligt sämre på vaccination. Det gäller exempelvis organtransplanterade, stamcellstransplanterade, patienter med kronisk lymfatisk leukemi, non-Hodgkins lymfom, myelom, och personer med kronisk njursjukdom i behov av dialys.
  • Efter fyra månader för övriga med allvarlig immunbrist.

Patientansvarig läkare fattar beslut kring vilka som är aktuella, och lämpligt dosintervall för den enskilda individen.”

Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegation vid Sveriges kommuner och regioner, SKR, känner sig trygg att det kommer ske.

– Man följer självklart de dosintervall som finns. Vi vet inte hur länge covid kommer finnas i samhället så det kan ju behövas påfyllnadsdoser. De här patientgrupperna följer vården nogsamt och om det finns en tydlig rekommendation att de ska ha ytterligare doser kommer de att kontaktas. Här brukar man vara tydlig från vården att identifiera de individer det berör, säger hon.

Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre.

Mer information på Folkhälsomyndigheten >

2021-12-23