Cirka 100 personer av de som sparar i Swedbanks Humanfond har valt att ge en del av fondens värde till Njurförbundet. Det gjorde att Njurförbundet i år fick över 300 000 kronor i gåva från spararna. Den här typen av sparande är populärt och fördelarna för spararna är många.

– På det här sättet kan du spara till dina drömmar och mål i en aktiefond som investerar i hållbara bolag, samtidigt som du är med och bidrar till välgörande ändamål, säger Frida Söderlind, sparcoach på Swedbank Robur.

Frida Söderlind, sparcoach.

Humanfonden har totalt 30 000 sparare. Varje år skänker de två procent av sitt sparande till någon av de cirka 70 stycken organisationer som är anslutna till fonden. För att kunna välja Njurförbundet som mottagare måste man spara i fonden via Swedbank eller någon av sparbankerna. Man kan spara i fonden via andra finansiella institut men då fördelas avkastningen procentuellt på samtliga organisationer. Detsamma gäller om man inte gör något val.

– Humanfonden startade år 1990 och har gjorts om en del under åren. Från början investerade fonden bara i svenska företag och hade en förvaltningsavgift, men avgiften togs bort år 2016. År 2022 bytte fonden inriktning och investerar nu i hållbara företag i hela världen, säger Frida Söderlind.

Humanfonden investerar i företag som bedöms bidra till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Det innebär att den letar efter företag som verkar för en bättre global hälsa, minskade ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen eller minska miljöförstöringen.

– När det gäller målet global hälsa så finns det företag i Humanfonden som forskar inom området njursjukdomar, så det finns även den fördelen för njursjuka med att spara i fonden, säger Frida Söderlind.

Enligt Frida Söderlind är det vanligt att man räknar med att globala aktiefonder på lång sikt kan stiga med i snitt sju procent per år, men börsen stiger inte varje år. Några år kommer det att vara nedgångar och andra uppgångar. På grund av att börsen kan svänga så är rekommendationen till nya sparare att kunna sätta av pengarna i minst fem år.

– Hållbarhet och avkastning går hand i hand och vår övertygelse är att de företag som Humanfonden investerar i kommer möta en ökad efterfrågan i framtiden, säger Frida Söderlind.

Totalt har Humanfonden delat ut 1,4 miljarder kronor till olika organisationer sedan starten.

Text: Annelie Olsson Larsson

SÅ FUNKAR DET!

Swedbank Humanfond är en aktiefond. En aktiefond köper andelar i börsnoterade företag. Ju bättre företagen utvecklas, desto bättre avkastning ger både aktierna och fonden de ingår i. Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning. Fonder kan också minska i värde. Fonder har olika risknivåer mellan 1 och 7. Swedbank Humanfond har risknivå 4.

  • Humanfonden förvaltar 2,7 miljarder kronor åt svenska sparare.
  • Fonden tar inte ut någon avgift.
  • Två procent av ditt sparande går till välgörande ändamål.
  • Du väljer själv vilken organisation du vill stödja.