PRESSMEDDELANDE 2019-07-04

Barn som drabbas av en njursjukdom blir aldrig botade. Dialys eller en njurtransplantation ersätter njurfunktionen, men botar inte sjukdomen. Livet som njursjuk är livslångt.

Sommarveckan skapar möjligheter för barn och ungdomar som har dialys, är njurtransplanterade eller har en njursjukdom att tillsammans med sina familjer få träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans.

Den 4 juli deltar barnläkaren Per Sandström från Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg och föreläser. På fredag den 5 juli diskuteras övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård, vilket är ett trauma för många ungdomar som har en kronisk sjukdom. Ett pågående projekt kommer att presenteras av forskaren Ewa-Lena Bratt vid Göteborgs universitet.

Välkommen att besöka Njurförbundets sommarvecka på Tanumstrand den 4 eller 5 juli och träffa barnen och deras familjer. Njurförbundets ordförande Håkan Hedman kommer att besöka sommarveckan på fredag den 5 juli.

För ytterligare information kontakta gärna förbundsordföranden Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70 eller Njurförbundets representant på Tanumstrand, Kristina Holgersson, 070-395 00 89.

FAKTA

Drygt en halv miljon i Sverige har en kronisk njursjukdom. De flesta har ännu inte fått en diagnos. Barn med njursjukdom är ovanligt och i landet finns cirka 420 barn som har en kronisk njursjukdom. Drygt 120 barn och ungdomar i åldern 0 – 18 år har en transplanterad njure. Det är få barn som har dialys. Målet är en transplantation så snart som möjligt då det är möjligt. Oftast är det en förälder som donerar sin ena njure.