SLE-nefrit

Sjukdomen SLE kan orsaka inflammation i olika vävnader i kroppen, bland annat kan njurarna drabbas. Det kallas SLE-nefrit.

Förekomst

Tack vare tidig upptäckt och effektiv behandling är SLE-nefrit en ovanlig orsak till svår njursvikt.

Orsak

SLE är en så kallad autoimmun sjukdom, det är det egna immunförsvaret som av oklar anledning angriper den egna vävnaden.

Symtom

SLE kan ge symtom från olika delar av kroppen beroende på vilket eller vilka organ som drabbas. Inflammation i njurarna ger sällan symtom.

Diagnos

Om njurarna drabbas av inflammation visar det sig som blod och äggvita i urinen och i senare skeden kan nedsatt njurfunktion förekomma. Diagnosen kan säkerställas med speciella blodprover och vävnadsprov från en av njurarna, så kallad njurbiopsi.

Behandling

Behandlingen består av olika typer av immunhämmande mediciner.

Prognos

Om njursjukdomen upptäcks i tid och behandlas effektivt kan njurfunktionen ofta bevaras under lång tid.

Komplikationer

SLE-nefrit behandlas med immunhämmande läkemedel, ofta i höga doser. Det ledder till ökad risk för till exempel infektioner. Sjukdomen SLE kan leda till skada i många olika organ.