Diabetes

Diabetes typ 1, ungdomsdiabetes
Diabetes typ 2, åldersdiabetes

Förekomst

Cirka 25 procent av patienterna med svår njursvikt har diabetes som orsak. De flesta har diabetes typ 2. Sjukdomen kallas diabetisk njursjukdom eller diabetesnefropati.

Orsak

Orsaken till njursjukdom som en komplikation till diabetes är att blodkärlen skadas. Hur detta sker är inte helt känt. Vid diabetes typ 1 drabbas inte alla patienter av njursjukdom. Risken att utveckla komplikationer minskar om blodsockret är välreglerat – det vill säga så normalt som möjligt.

Risken att drabbas av njursjukdom vid diabetes ökar om man röker.

Även vid diabetes typ 2 minskar risken för njursjukdom om blodsockernivåerna inte är höga och om blodtrycket är välbehandlat.

Symtom

Njursjukdom vid diabetes ger inga symtom från njurarna. Om sjukdomen leder till njursvikt kommer detta att leda till symtom som orsakas av att slaggprodukter samlas i kroppen.

Diagnos

Diagnosen ställs genom att äggvita (protein) påvisas i urinen. I tidiga stadier av diabetisk njursjukdom kan den vanliga urinstickan vara normal, men med mer noggranna metoder kan små mängder av proteinet albumin påvisas i urinen. Det kallas mikroalbuminuri och är en tydlig signal om att njurarna börjat bli sjuka.

Behandling

God kontroll av blodtryck och blodsocker är de viktigaste åtgärderna liksom att inte röka.

Prognos

Njursjukdom vid diabetes kan inte botas. Däremot kan god kontroll av blodsocker och blodtryck leda till att förloppet går långsamt och njurfunktionen kan bevaras på en acceptabel nivå under många år.

Komplikationer

Diabetes kan leda till komplikationer från många organ, till exempel ögon, blodkärl och nerver. Behandlingen vid diabetisk njursjukdom syftar till att sänka både blodsocker och blodtryck. Det kan leda till biverkningar i form av alltför låga nivåer av blodsocker eller blodtryck vilket kan ge symtom.