Riksdagen begärde i april ett förslag från regeringen.

– Nu har vi ett förslag som är så bra som det bara går att få nu, säger socialministern Lena Hallengren (S) till TT och tillägger att det i princip handlar om att införa ett helt nytt, tillfälligt socialförsäkringssystem.

Det beräknas kunna omfatta uppemot 70 000 personer som har arbete men som har sjukdomar som gör dem extra utsatta om de drabbas av covid-19, det vill säga hög risk för livet.

Det handlar om arbetsföra personer som inte kan jobba hemifrån eller vars arbetsplats inte kan anpassas för att minska smittrisken för dem där. De måste också visa upp ett läkarintyg för Försäkringskassan.

Ersättningen ska vara lika för alla, ett schablonbelopp på 804 kronor per dag.

Förslaget beräknas kunna kosta mellan 5-6 miljarder kronor de tre månader det ska gälla, från den 1 juli.

Regeringen kommer de närmsta dagarna att skicka ut förslaget på remiss.

Text: Lars Larsson/TT

Läs regeringens promemoria >

2020-05-29