Njurförbundets insamlingsstiftelse Njurfonden har nyligen delat ut drygt fyra miljoner kronor till 28 svenska forskningsprojekt. Det är största summan sedan fonden instiftades 2014.

Njursjukdom är ett ökande globalt folkhälsoproblem. Drygt 9 procent av befolkningen är drabbade av njursjukdom. Det är den 12:e dödligaste sjukdomen och var 20:e dödsfall är orsakat av njursjukdom. Uppgifterna presenterades nyligen i en artikel i The Lancet och är delvis framtagna av forskare vid Karolinska Institutet.

Trots att njursjukdom är ett allvarligt folkhälsoproblem är njurforskning ännu inte prioriterat då de statliga forskningsanslagen fördelas.

– Njurfonden ger ett viktigt stöd till forskningen. Därför är det glädjande att Njurfonden växer och att vi i år kan dela ut rekordsumman 4 350 000 kronor. Men de verkliga behoven är mycket större och vårt mål är att samla in och dela ut betydligt större summor framöver, säger Håkan Hedman, ordförande i Insamlingsstiftelsen Njurfonden och i Njurförbundet.

Årets forskningsanslag fördelas på 28 forskare vid fem institutioner i landet. Sedan starten har Njurfonden kunnat dela ut över 17 miljoner kronor till njurforskning, tack vare arv och gåvor från medlemmar, privatpersoner och företag.

Det behövs omfattande forskning om njursjukdomar. I Sverige finns många framstående njurforskare som forskar om behandlingar som kan bromsa njursjukdomar och till och med bota några av de vanliga njursjukdomarna. Det pågår även omfattande forskning om behandlingar och orsaker till varför njursjuka dör allt för tidigt i hjärt-kärlrelaterade sjukdomar, skriver Njurfonden i ett pressmeddelande.

Läs om alla forskningsprojekten på Njurfondens hemsida>

Bakom Insamlingsstiftelsen Njurfonden står:

  • Njurförbundet
  • Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF)
  • Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF)
  • Svensk Transplantationsförening (STF)