På grund av ökad smittspridning och vårdbelastning presenterar regeringen en ny åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19. Regeringen vill även återinföra flera stöd och ersättningar för att begränsa smittspridningen i samhället, däribland ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper.

Åtgärderna kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att överlämna till riksdagen efter årsskiftet.

Införandet av fler smittskyddsåtgärder sker i tre steg. Från och med den 8 december 2021 införs i ett första steg ytterligare smittskyddsåtgärder som kommer att gälla tillsammans med de rekommendationer som redan gäller idag. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att Sverige befinner sig i en situation med en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning och att det därför som ett första steg är aktuellt med ytterligare smittskyddsåtgärder. Rekommendationerna syftar till att minska kontaktintensiteten mellan människor.

Flera ekonomiska åtgärder kommer att återinföras i syfte att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.

De flesta åtgärder föreslås börja gälla från och med 8 dec. Samtliga föreslås gälla till och med 31 mars.

  • Kravet på läkarintyg för att få smittbärarpenning tas bort. (Regeringen avser att återkomma vad gäller ikraftträdandedatum).
  • Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn förlängs.
  • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning om till exempel skolor eller förskolor stängs förlängs.
  • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.
  • Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt (gäller retroaktivt från 1 december).
  • Skattefriheten för förmån av fri parkering förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Åtgärderna kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att överlämna till riksdagen efter årsskiftet.

Till regeringens pressmeddelande 7 december 2021 >

Läs mer hos Försäkringskassan >

2021-12-07