En gång årligen i samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med GelinStiftelsen ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja donation av organ och vävnader.

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2022 har utsetts Peter Carstedt, grundare av Mer Organdonation, MOD. Peter är själv njurtransplanterad sedan drygt tolv år och därför väl insatt i betydelsen av att få ett donerat organ transplanterat vid en svår sjukdom. Genom MOD har Peter verkat för att befolkningen och beslutsfattare fått ökad kunskap om betydelsen av organdonationer. Peters medverkan har varit betydelsefull för att antalet organdonationer ökat samt att lagstiftningen utvecklats i en positiv riktning för de svårt sjuka som behöver få ett organ transplanterat.

Motivering:
Peter Carstedt har genom ett outtröttligt engagemang under tio år verkat för att få fler att säga ja till organdonation och genom opinion medverkat till att hinder för organdonation i lagstiftningen har undanröjts.

För ytterligare information kontakta gärna ordföranden i Livet som Gåva Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, eller Peter Carstedt, tel. 070-200 40 28.

Om Livet som Gåva
Livet som Gåva är en idéell förening som består av patientorganisationer och medicinsk profession. Syftet är att bedriva opinion för att fler ska ta ställning för organdonation samt att bedriva opinion för att alla hinder för donation av organ och vävnader undanröjs.
Medlemsorganisationer i Livet som Gåva:
Diabetes Sverige, Riksförbundet HjärtLung, Hjärtebarnsfonden, Idrottsföreningen för transplanterade, Riksförbundet Cystisk Fibros, Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk förening, Svensk Transplantationsförening, Viking, Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade, GelinStiftelsen.