Alla över 18 ska vara inskrivna som donatorer, om de inte gjort aktivt val att säga nej. Så vill Kristdemokraternas partiledning att ett nytt donationsregister ska utformas, enligt Sveriges Radio.

Kristdemokraterna är inte ensamma om att föreslå förändringar i samma riktning. Liberalerna, Centerpartiet och Vänsterpartiet drar åt samma håll. Inför Kristdemokraternas riksting har partiledningen sagt ja till motioner om nytt register.

–  Det är positivt att riksdagspartierna nu engagerar sig i frågan och kommer med förslag som ska göra att fler kan transplanteras, tycker Njurförbundets förbundsordförande Håkan Hedman.

En statlig utredning har nyligen lagt fram förslag på hur donationsprocessen kan underlättas, där det bland annat föreslås att anhörigas rätt att säga nej till donation tas bort. Utredningens betänkande är för närvarande på remiss.

–  Nu bör vi avvakta att utredningen remissbehandlats innan vi tar ställning till nya förslag. Utredningens förslag syftar till att få bort dagens hinder för organdonation och få fler donationer, säger Håkan Hedman.

Det krävs flera förändringar för att få fler donationer och minska väntetiden för ett nytt organ, och det händer mycket på området nu, menar Håkan Hedman och tar upp njurbytesprogram, donation efter cirkulationsstillestånd och möjligheter att bevara organ längre som ökar möjligheterna till fler transplantationer.

Läs mer:
Flera partier vill ha nytt register för organdonation, SR

Debatt ”Inget mer söl om organdonationer”, SVT Opinion

2019-10-28