Den höga donationsviljan i Sverige växlar inte ut i motsvarande grad av organdonation. Vad kan göras i denna fråga om liv och död och hur kan vi bättre ta tillvara fler organ?

Var fjärde vuxen har högt blodtryck. Det är ofta en orsak till utveckling av sjukdomar i hjärta-kärl och i njurarna. Hur kan modern teknik och personcentrerad vård förebygga och förhindra att människor dör i blodtrycksrelaterade sjukdomar?

Under Almedalsveckan är Njurförbundet medarrangör till en paneldebatt och ett seminarium som lyfter dessa frågor. I panelerna medverkar aktuella debattörer med djup insikt i frågorna. Se detaljerat program nedan.

Från söndag till och med fredag står dessutom Njurförbundets tält öppet för alla förbipasserande, som ges möjlighet att kontrollera sitt blodtryck och få ett urinprov analyserat.

Välkomna!

Tisdag 3 juli, kl. 10.00 – 11.00

HÖGT BLODTRYCK – EN RISKFAKTOR TILL FÖR TIDIG DÖD

Plats: Specksrum 5, (Uniguide)
Arrangörer: Njurförbundet och Lunds Universitet
Var fjärde vuxen har högt blodtryck. Det är ofta en orsak till utveckling av sjukdomar i hjärta-kärl och i njurarna. Ett seminarium om personcentrerad vård och modern teknik som kan förebygga och förhindra att människor dör i blodtrycksrelaterade sjukdomar.

I panelen:

 • Bengt von Zuhr-Mühlen (Moderator), v. ordförande Sjukhusläkarna
 • Anders Lönnberg, landstingspolitiker (S)
 • Emma Spak, läkare, samordnare, Nära Vård vid SKL
 • Håkan Hedman, Förbundsordförande, Njurförbundet
 • KG Prütz, njurläkare, ordförande Svenskt Njurregister
 • Patrik Midlöv, professor i allmänmedicin, Lunds Universitet
 • Sinveva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet

Torsdag 5 juli kl. 11.00 – 11.50

ORGANDONATION – EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD

Plats: Slottsterassen 6, Läkartidningens tält
Arrangörer: Njurförbundet, Sjukhusläkarna, Svensk Transplantationsförening, MOD-Mer Organdonation och Riksförbundet Hjärt-Lung
Den höga donationsviljan i Sverige växlar inte ut i motsvarande grad av organdonation. För många som väntar på organ blir väntan lång med kast mellan hopp och förtvivlan och för några hinner döden före. Vad kan göras i denna fråga om liv och död och hur kan vi bättre ta tillvara fler organ?

I panelen:

 • Heidi Stensmyren (Moderator). Ordförande Sveriges Läkarförbund
 • Agneta Holmström, Enhetschef Socialstyrelsen
 • Anna-Lena Sörenson, Vice ordförande Socialutskottet
 • Annika Tibell, Bitr. sjukhushusdirektör, transplantationskirurg
 • Antje Jackelen, Ärkebiskop
 • Håkan Hedman, Förbundsordförande Njurförbundet
 • Kristina Hambraeus Jonzon, Donationsansvarig läkare
 • Stefan Ström, Donationsansvarig läkare

Söndag 1 juli – fredag 6 juli

VÄLKOMMEN PÅ EN KISSPAUS!

Plats: Cramérgatan (plats 315)
I Njurförbundets tält får alla förbipasserande chans att kontrollera sitt blodtryck och analysera ett urinprov. I tältet finns läkare och sjuksköterskor som ger råd och information. Ett måttligt förhöjt blodtryck och spår av äggvita i urinen kan vara det första tecknet att njurarna inte fungerar som de ska. En av tio svenskar har nedsatt njurfunktion och nära 600 000 lider av njursvikt. Det är först då njurfunktionen är riktigt låg som man själv känner av det. Obehandlad njursvikt är ofta livshotande.