Förra året, 2017, blev det rekord i antal organdonatorer. Men behovet är fortsatt stort. Över 800 står på väntelista för ett nytt organ, varav nära 700 väntar på en njure.

Donationsveckan 2018 äger rum den 7-14 oktober. Syftet med Donationsveckan är att öka kunskapen hos allmänheten om organ- och vävnadsdonation och få fler att ta ställning. Donationsviljan är hög i Sverige, men fler behöver göra sin vilja känd.

För att uppmärksamma organdonation och sprida budskapet har ett flertal av Njurförbundets regionföreningar informationsaktiviteter runt om i landet. Det finns flera sätt att göra sin vilja känd.

·       Låt dina närmaste få veta din inställning

·       Registrera dig i donationsregistret

·       Fyll i ett donationskort (utgår 2020)

DET HÄR HÄNDER I LANDET den 8-14 oktober:
Flertalet av Njurförbundets regionföreningar har informationsaktiviteter under Donationsveckan. Kontaktuppgifter till regionföreningarna finns under ”Våra regionföreningar” i toppmenyn.

För mer information och tips på lokala kontaktpersoner:
Håkan Hedman, ordförande, Njurförbundet, 070-718 16 70, hakan.hedman@njurforbundet.se
Sara Norman, verksamhetschef, Njurförbundet, 070- 336 64 01, sara.norman@njurforbundet.se

Tack till Medisera AB för sponsorbidrag till informationsmaterial.

2018-10-07