PRESSMEDDELANDE 2018-10-05

Personer som genomgår en njurtransplantation måste stå på livslång immunhämmande medicinering för att njuren inte ska stötas bort. Läkemedlen kan ge biverkningar som både på kort och lång sikt är skadliga för patienten. Trots risk för biverkningar ger en njurtransplantation de bästa förutsättningarna för god livskvalitet då njurfunktionen upphört.

Utvecklingen av immunhämmande läkemedel vid transplantationer har stått relativt still sedan 1980- och 1990-talet då det skedde en revolutionerade utveckling inom området.

Vid Nationella Njurkonferensen, arrangerad av Njurförbundet Västsverige, presenteras idag fredag, ny forskning på området: En ny metod är under utveckling som innebär att det går att transplantera njurar utan att patienten behöver livslång immunhämmande medicin. Utvecklingen sker i USA i samarbete med svenska forskare och industrin. Behandlingen innebär att patienten initialt ges ett specifikt läkemedel som riktar sig mot de delar av immunsystemet som är inriktat på att angripa transplantatet. Patienten behandlas sedan med traditionell immunhämmande medicin som sedan sätts ut helt efter cirka åtta månader.

– Detta är en spännande utveckling och något som alla talat om och hoppats på sedan 1970-talet. Om det lyckas kommer transplanterade att få behålla sina organ längre och löper mindre risk att drabbas av svåra biverkningar. Det kan även ge chans för fler att kunna få en njurtransplantation i framtiden, säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet och själv njurtransplanterad.

Vid Gelinsymposiet som inleder Nationella Njurkonferensen i Göteborg på fredag den 5 oktober kommer David Berglund, docent och en av forskarna bakom metoden, att föreläsa om transplantationer utan livslång immunhämning.

Gelinsymposiet och Nationella Njurkonferensen inleds den 5 oktober klockan 15.00 och avslutas den 6 oktober. Konferensen arrangeras av Njurförbundet Västsverige. Information och program finns på www.njurkonferens.se.

För ytterligare information kontakta gärna Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70.
David Berglund kan kontaktas på tel. 0766-31 40 72

FAKTA
5 900 personer lever idag med en transplanterad njure.
Cirka 700 väntar på en njurtransplantation. Väntetiden varierar upp till drygt tre år.