Psykosociala aspekter

Vid kronisk njursvikt är det också viktigt att tänka på de psykosociala aspekterna.

Kronisk njursvikt och dialysbehandling påverkar livet på olika sätt. Behandlingen påminner ständigt om sjukdomen. Man har hamnat i en situation som kan vara knepig att hantera, det är inte ovanligt att man funderar över sig själv och sitt liv. Frågorna man har kan vara fysiska, psykiska, sociala eller existentiella.

Inom hälso- och sjukvården är det även viktigt att uppmärksamma psykosociala aspekter och ett mål är att stärka människors motståndskraft mot inre (t.ex. oro, nedstämdhet) och yttre (t.ex. arbetssituationen) påfrestningar samt att bidra till bästa möjliga hälsa för patienter och närstående. Att ta reda på hur barnen mår när en förälder är kroniskt sjuk är särskilt viktigt. Barnens behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas av vårdpersonalen när en förälder (eller annan vuxen som barnet bor tillsammans med) har en allvarlig sjukdom.

Att ha kunskap om sin sjukdom och att få möjlighet att vara delaktig i sin behandling gör ofta till att man känner sig stärkt och mår bättre. Men det är också viktigt att ha goda relationer för att må bättre. För att orka med tillvaron som sjuk brukar många dra sig undan från sociala sammanhang, och det är risk för att familjen eller vännerna får mindre tid. Ibland kan det vara bra att ta det lite lugnare, men att umgås är också viktigt för livskvaliteten.

Arbetssituationen kan förändras mer eller mindre i samband med sjukdom. En del behöver gå ner i arbetstid och andra kanske måste byta arbete då det kan vara för påfrestande att arbeta kvar. Att ha en sjukdom kan vara ett hinder att få arbete och det kanske inte heller finns ork till att arbeta med det man önskar.

Det är många frågor som kan uppstå i samband med njursvikt och därför finns socionom/kurator vid njurmedicinska kliniker som stöd.

Hos kuratorn kan du få hjälp med:

  • Information och rådgivning
  • Utredning och bedömning
  • Stödsamtal

Vid den första kontakten gör kuratorn en utredning för bedömning av ditt, men även din familjs, behov av psykosocialt stöd. Stödet kan bestå av information och rådgivning, men också samtalet är en viktig del. Att få uttrycka det man känner i förhållande till sjukdomen, att fundera över om livet kommer att förändras och hur sjukdomen påverkar de olika aspekterna i livet är något man kan ta upp i kuratorssamtalen.

Textansvarig för denna sida: Annika Olsson, Socionom/Kurator