Njurförbundet

Three generations - Grandfather with his daughter and his granddaughter.

Om du har njurproblem är du inte ensam!

Vägen till kunskap

Det finns många fördelar med att vara medlem i Njurförbundet. Du får större kunskap om din sjukdom. Vi bevakar dina intressen och satsar mycket på opinionsbildning om allt som är viktigt för dig. Vi arrangerar intressanta träffar och utbildningar och fungerar som stöttepelare så att du får den behandling som du har rätt till. Du och din familj erbjuds möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter med andra som är i samma situation som ni. Alla medlemmar får en gång i kvartalet tidningen Njurfunk med intressanta artiklar och nyheter.

Alla är välkomna

Har du njursvikt, dialys eller är transplanterad är du välkommen som medlem. Du kan också vara närstående, njurdonator eller tillhöra medicinsk profession inom njurvården. Inom Njurförbundet bedrivs även särskild verksamhet för barn- föräldrar och ungdomar. Alla som vill stödja Njurförbundets verksamhet är hjärtligt välkommen som medlem!

Kontakta oss

Vi finns i hela landet genom våra 14 regionföreningar. Kontakta oss på 08-546 405 00 eller info@njurforbundet.se Se även www.njurforbundet.se

Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för spridning av kunskaper om njurarnas funktioner. Huvudmän för stiftelsen är Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF). Gåvor till Njurfonden kan ges via Plusgiro 900367-4 eller Bankgiro 900-3674 eller via Gåvotelefon 020-900100.

Du kan läsa mer om Njurfonden här: Njurfonden.se