Länkar till mer läsning

Insamlingsstiftelser

Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för spridning av kunskaper om njurarnas funktioner. Huvudmän för stiftelsen är Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF). Gåvor till Njurfonden kan ges via Plusgiro 900367-4 eller Bankgiro 900-3674 eller via Gåvotelefon 020-900100.

 Njurfonden.se

Stiftelsen för Njursjuka
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att genom utdelning av bidrag främja ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka samt vetenskaplig forskning. Inom ändamålet vetenskaplig forskning ligger att främja åtgärder för att öka antalet donatorer till njursjuka.

Njurstiftelsen.se

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt som rör transplantationer av organ.

Gelinstiftelsen.se

Organisationer som verkar för fler transplantationer/organdonationer

Livet som Gåva
Livet som Gåva är en politiskt och religiöst obunden samverkansgrupp bestående av både patientorganisationer och medicinsk profession, som genom information och opinionsbildning verkar för att fler donationer av organ och vävnader ska bli möjliga.

 Livetsomgava.nu

MOD – Mer OrganDonation
MOD  är en organisation som arbetar för att  minska transplantationsköerna i Sverige. MOD vill att alla som behöver en transplantation ska få det i tid utan onödigt lidande.

 merorgandonation.se

Att donera en njure

Karolinska universitetssjukhuset/ Danderyds sjukhus. Att ge bort en njure – kort information om en livsviktig gåva (pdf)

Socialstyrelsen. Till dig som vill veta mer om att donera en njure. (pdf)

Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Information till dig som funderar på att ge bort en njure. (pdf)

Patientföreningar

Njurförbundet Njurforbundet.se

American Association of Kidney Patients www.aakp.org

EKPF – European Kidney Patients’ Federation www.eu-patient.eu

Gästdialys

Guide till olika dialyscentra i Europa www.idotourisme.com

Tips och råd om egenvård 

På 1177.se finns  olika tips och råd om vad man kan göra själv för att må bättre.

Tema Liv och hälsa på 1177.se

Sociala medier

På sociala medier finns bloggar av och chattforum/diskussionsgrupper med personer som lever med njursjukdom.

Böcker

Appelberg, Johan
Den är rosa, levande. Om en anonym njurdonation (Instant Book 2007)

Auraldsson, Kerstin
Resan till livet. Om diet, dialys och njurtransplantation (Walberg & Wesström 1999)

Bergvall, Karin
En njure flyttar hemifrån (Kloster förlag, 2012)

Drakulic, Slavenka
Rädslan i kroppen (Norstedt 2002)

Drakulic, Slavenka
Den rena godheten. Om människor som skänker liv (Norstedt 2002)

Fehrman-Eklund, Ingela
Morgongåvan med tillägg. Erfarenheter, tankar, och fakta kring en njurdonation (Knippablå 2004)

Lennerling, Annette mfl. Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Livet med en ny njure – information till dig som ska njurtransplanteras  (pdf)

Lilja Andersson, Petra & Forsberg, Anna
Leva vidare. När organdonation gör det möjligt (Natur & Kultur 2014)

Nyberg, Gudrun & Jönsson, Anneli
Njursjukvård (Studentlitteratur 2004)

Olsson, Nisse
Mod att leva (Littera Originalproduktion 1995)

Seeberger, Astrid
Njurarna. De som håller oss i balans (Karolinska institutet University Press, 2011)

Zillén, Per Åke
Allt du kan göra själv för en egen njure igen (Astellas, 2012)

Zillén, Per Åke
En njurvård alla vinner på. Förebygga och bromsa (Dialäsen, 2010)

Mer lästips

Diabetes och njurar
Du kan läsa mer om diabetes och njurar på Svenska diabetesförbundets webbplats Diabetes.se

Njurförbundet. Mer frukt och grönt i nya kostråd

Njurinflammation/glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit (Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset) Ladda hem pdf-fil här

Njurförbundet På njurförbundets hemsida Njurforbundet.se hittar du informationsskrifter om en mängd olika aspekter, som Njursjukdomar, Njursjuk, Samliv och sexualitet, Dialys, Organdonation, Transplantation, Kostråd, Försäkringar, Barn med njursjukdom, Ungdomsgruppen, Riktlinjer för god njursjukvård med mera. Här kan du även ta del av tidskriften Njurfunk.

Njurtransplantation, från avliden eller levande donator. Läs om njurtransplantation på Karolinska universitetssjukhusets webbplats

Njurvårdens framtid
Utgiven av Njurförbundet 2009, 145 sidor
Redaktion: Håkan Hedman, Mattias Aurell och Håkan Gäbel
Beställning: info@njurforbundet.se (Endast portokostnad)

Polycystisk njursjukdom – Cystnjurar (Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset) Ladda hem pdf-fil här

Svenskt Njurregister (SNR), rapporter och statistik På SNR:s hemsida kan du ladda ner och läsa årsrapporter och statistiska sammanställningar från svensk njursjukvård