Vatten är nödvändigt för vår överlevnad och i regel behöver vi inga stora mängder, det handlar för de flesta om att följa sin törst. Patienter med CKD 4-5 och dialys­patienter måste däremot hålla noggrann koll på sitt vätskeintag då övervätskning är tydligt förenat med ohälsa.

– För mycket vätska för en patient i dialys kan få konsekvenser som andfåddhet, påverkan på hjärtat och högt blodtryck, säger Magnus Lindberg som arbetat som sjuksköterska på dialysavdelning och doktorerat på övervätskning hos blod­dialyspatienter.

Magnus Lindberg, docent.

Det generella rådet för dialyspatienter att bara dricka en halv liter vätska per dygn är gammalmodigt och inte bra att använda enligt Magnus Lindberg. Han säger att det är för lite vätska för vissa och lagom för andra. Man måste titta på hela patientens situation; vad för sjukdom som ligger till grund för njurproblemen och vilka funktioner i njuren som fungerar.

– En bättre regel är att titta på om och hur mycket du kissar. Kommer det ut något, ja då kan du i regel tillföra mer vätska än om du inte kissar, säger han.

Om man har vätskerestriktioner kan det vara jobbigt att följa dem, särskilt på sommaren om det är varmt ute och man svettas. Vad kan man då göra?

– Tänk på att frukt och grönsaker, till exempel vattenmelon och potatis också innehåller vatten. Se till också att begränsa saltintaget och sockerintaget så du inte blir törstig och använd små koppar eller glas.

Det kan också finnas omedvetna vätske­intag och det kan handla om att du vid tandborstning får i dig vatten morgon och kväll, något som du kanske inte tänkt på. Därför är det viktigt att identifiera de vanor du har och utifrån de se hur mycket vätska du får i dig. Som patient kan du föra dagbok över hur mycket du dricker och hur du mår av det.

– Vården måste arbeta personcentrerat när det gäller mängden vätska för sina njursjuka patienter. Som patient är det viktigt att hitta en lösning som fungerar för en själv, och komma ihåg att det som funkar för en patient kanske inte funkar för alla, råder Magnus Lindberg.

Text: Annelie Olsson Larsson

HITTA DIN EGEN STRATEGI!

Du kan lättare leva med törsten när du hittat sätt som passar just dig att hantera vätskerestriktionerna. Glöm inte att lära dig om vad som innehåller vätska och mäta allt du dricker. Ta stöd av din dietist och din vårdenhet.

  • Sug på en isbit.
  • Drick ur små koppar eller glas.
  • Mät upp dagsransonen i en kanna i kylen.
  • Undvik salt och socker.
  • Undvik livsmedel med mycket vatten i.