Blodet

Erytropoietin är ett naturligt hormon som finns i kroppen och behövs för att producera röda blodkroppar. Vid njursvikt minskar bildningen av detta hormon och du kan få blodbrist, dvs. lågt blodvärde (hemoglobinvärde). En annan anledning till blodbrist är att de ämnen som samlas i blodet vid njursvikt verkar hämmande på benmärgen där blodkropparna bildas. Järn är också viktigt för normal blodbildning.

ESL (Erytropoietinstimulerande läkemedel)

ESL-preparaten används för att höja blodvärdet (hemoglobinvärdet). Läkemedlet tas som injektioner. Hanteringen är enkel att lära sig och du kan ta sprutan själv efter instruktion av sjuksköterska. Om du inte kan ta sprutan själv kan du få hjälp med injektionerna av sjuksköterska på din mottagning eller vårdcentral. Sprutan ges i underhuden (subkutant) på magen alternativt låren. Normalt tar man 1-3 injektioner per vecka, eller 1-2 gånger i månaden.

Under den första behandlingstiden brukar man kontrollera att blodvärdet inte stiger för snabbt och tar av denna anledning nya prover efter några veckor. Extra blodtryckskontroller i samband med start av ESL-behandling bör övervägas. Detta är en långtidsbehandling och det är viktigt att man tar sprutorna regelbundet. Man strävar efter att hålla blodvärdet mellan 100 och 120 g/L. De vanligaste biverkningar som kan uppkomma vid medicinering med ESL är huvudvärk och högt blodtryck.

Järn

Järn bidrar till att höja blodvärdet och kan ges antingen som tabletter eller som spruta i blodet (intravenös injektion). Biverkningar av järntabletter är huvudsakligen förstoppning, diarré eller illamående.