Den 12:e Nationella Njurkonferensen i Göteborg går av stapeln den 23 oktober. Temat för i år är ”Ny njurforskning som inger hopp”. Med anledning av den fortsatta osäkerheten kring smittspridning i samhället har Njurförbundet Västsverige i samråd med andra deltagande aktörer beslutat att genomföra konferensen som ett hybridmöte/webbinarium. Det innebär att upp till 50 deltagare kan anmäla sig och delta i konferensen fysiskt på plats.

Konferensen kommer också att sändas live via Youtube. Att följa konferensen via Youtube kostar inget och ingen anmälan krävs. Sändningen startar 23 oktober kl. 10.00.

TILL NATIONELLA NJURKONFERENSEN PÅ YOUTUBE >>

TILL ANMÄLAN OCH FULLSTÄNDIGT PROGRAM: www.njurkonferens.se >>

Målgrupper för konferensen är Njurförbundets medlemmar och anhöriga, företrädare för sjukvården och de som är intresserade av nyheter inom njurvård och njurforskning. Nationella Njurkonferensen arrangeras traditionsenligt på Konferenscentrum Wallenberg på Sahlgrenska Science Park, Göteborg.
Föreläsarna och årets ämnen håller som alltid högsta kvalité och aktualitet.

Arrangör
Nationella Njurkonferensen arrangeras av Njurförbundet Västsverige i samverkan med Insamlingsstiftelsen Njurfonden, GelinStiftelsen och IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.