Från januari till och med september i år blev 141 personer i Sverige organdonatorer efter sin död. Under samma period 2019 var antalet 129.

– Det är fantastiskt att så många liv har kunnat räddas genom organdonation – trots att vi är mitt uppe i en pandemi. Sjukvården, inte minst intensivvården, har gjort ett stort arbete för att upprätthålla donationsverksamheten och hålla i de senaste årens positiva utveckling, säger Agneta Holmström, chef för Nationellt Donationscentrum på Socialstyrelsen.

Ingen som avlidit i covid-19 har kunnat bli donator, av smittskyddsskäl.

Varje organdonator kan rädda upp till åtta människors liv. Även om årets resultat hittills är positivt är behovet av organ och vävnader fortsatt större än tillgången. Trots ökningen räcker alltså inte organ och vävnader till för alla som väntar.

– En del hinner inte få en transplantation i tid. I oktober behövde de som stod på väntelistan sammanlagt 859 organ, säger Helena Almén, utredare på Nationellt Donationscentrum.

Det är till donationsregistret vårdpersonalen först vänder sig för att utreda donationsviljan när ett liv hos en möjlig donator inte längre kan räddas. De flesta svenskar är positiva till att donera organ efter sin död. Ändå har bara en femtedel registrerat sin inställning i donationsregistret. Donationsveckan, som i år infaller den 2–8 november, ska bidra till att fler tar ställning.

– Det är viktigt att var och en visar sin vilja i donationsregistret och sedan berättar för sina närstående så att de också vet. På så sätt säkerställer du att din inställning kommer till vårdens kännedom, ifall frågan om donation skulle bli aktuell. Att ta ställning till donation kan vara avgörande för att rädda, eller förändra en annan människas liv, säger Agneta Holmström.

Under Donationsveckan 2019 inkom drygt 21 000 anmälningar till donationsregistret. Av de cirka 1,7 miljoner svenskar som redan har registrerat sig är cirka 78 procent positiva till organdonation.

Njurförbundets regionföreningar brukar vanligen ha aktiviteter runt om i landet under Donationsveckan. Så blir det inte i år på grund av pandemin. Men Njurföreningen i Norra Mälardalen arrangerar ett webinarium den 5 november.
Mer information: Seminarium om transplantation och organdonation>

2020-11-02