Andelen personer som sköter sin dialys själv, antingen bloddialys i hemmet (HHD) eller självdialys vid en dialysmottagning (SHD) har inte har ökat i Sverige på många år. Detsamma gäller peritonealdialys (PD). Därför har Njurförbundet initierat ett projekt om hemdialys, vilket bedrivs vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet (GPCC).

Expertbedömningar har kommit fram till att cirka hälften av de som har dialys skulle kunna sköta sin dialys själv. Det motsvarar en fördubbling i jämförelse med dagens situation. Flera studier visar att personer som sköter sin dialys själv i hemmet upplever många fördelar, bland annat ökad frihet, flexibilitet och bättre hälsa.

Projektet söker nu deltagare till enkäten ”Mer hemdialys för hälsa, livskvalité och kostnadskontroll genom ett personcentrerat arbetssätt”. Genom enkäten söker vi svar på varför det är så få som väljer hemdialys och hur vi kan ändra på det.

Enkäten riktar sig till dig som är:

  • 18 år eller äldre och som använder eller har använt dialys, oavsett dialysform
  • anhörig och assisterar en närstående med peritonealdialys eller hem-hemodialys
  • personal inom njurmedicin
  • verksam på medicinsktekniskt företag inom dialys

Du besvarar enkäten anonymt. Det tar ca 20 minuter.

Klicka här för att komma till frågorna >

Tack på förhand!

För eventuella frågor är du välkommen att kontakta:
Kiana Kiani, projektledare
Universitetsadjunkt
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs Universitet
tel: 031-7865604, 0766-185604
kiana.kiani@gu.se