Håkan Hedman

Som företrädare och representant för alla som har en njursjukdom i Sverige kan jag konstatera att livet som patient hade varit lättare om man blev mer delaktig i sin egen behandling.

Flera undersökningar visar att svenska folket vill vara mer delaktiga i sin egen vård. Det visar bland annat SOM-institutet vid Göteborgs universitets undersökning Svenskarnas syn på personcentrering i vården som presenterades under våren 2017. Även Vårdanalys presenterade rapporten Vården ur befolkningens perspektiv 2016 som visar att svenska patienter upplever betydligt sämre delaktighet inom hälso- och sjukvården än vad man gör i andra jämförbara länder.

För att vården ska bli mer personcentrerad och patienterna mer delaktiga krävs förändringar. Som jurymedlem i eHealth Award, en utmärkelse riktad till småföretag inom digital hälsa, ser jag att det finns många smarta innovationer. Innovationer är bra, men det krävs också att de implementeras och används för att få genomslagskraft och skapa förändring i vården. För att överkomma hinder på vägen för en ökad digitalisering behöver regelverk och standarder anpassas. Ett exempel på föråldrat regelverk är att sjukvården fortfarande använder fax för snabbkommunikation, något som helt är ute i övriga samhället.

Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har med Vision e-hälsa 2025 mål att bli bäst i världen på att utnyttja de möjligheter digital hälsa ger. För mig är det då självklart att sjukvården måste utveckla mer egenvård. Den digitala tekniken har skapat nya och helt andra förutsättningar och kan medföra stora samhällsvinster, inte minst genom tidsbesparing. Patienten kan i många fall slippa både lönebortfall och långa resvägar, något som ger ökad livskvalitet.

Jag är övertygad att Vision e-hälsa 2025 kan uppnås om rätt förutsättningar kommer på plats så den digitala innovation som flödar i Sverige kan storskaligt tas i bruk. Detta kommer på sikt att innebära att patienten blir mer delaktig i sin egen vård och att Sverige hamnar högre upp på listan internationella jämförelser om patientdelaktighet.

Håkan Hedman
Förbundsordförande Njurförbundet
Medicine Hedersdoktor och jurymedlem i eHealth Award 2018

Läs mer om eHealth Award här