UPPDATERAD 2021-02-06

– Vi inkluderar nu fler i det vi kallar fas 2. Den omfattar nu alla från 65 års ålder samt personer med vissa medicinska tillstånd, till exempel dialys och transplanterade samt deras hushållskontakter, sa Johan Carlsson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten, vid en digital pressträff i torsdags morse.

På eftermiddagen framkom att Folkhälsomyndigheten avgränsade gruppen transplanterade till personer som genomgått organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras hushållskontakter.

Besvikelsen och reaktionerna blev starka från flera håll. Njurförbundet kontaktade Folkhälsomyndigheten, som under fredagen ändrade beslutet om avgränsning. Nu inkluderas alla transplanterade i fas 2.

Njurförbundet har tidigare i skrivelser till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, framfört att de med kronisk njursjukdom, personer i dialys och transplanterade bör prioriteras för vaccination mot covid-19. I skrivelserna har förbundet påtalat den högre risk de löper att bli svårt sjuka eller dö om de smittas av det nya coronaviruset.

Även Svensk Njurmedicinsk Förening, SNF, har framfört att det är angeläget att prioritera dessa grupper.

– Det är mycket bra att man har lyssnat på oss och professionen och nu fattat beslut att låta dessa sårbara riskgrupper ingå i fas 2, säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet.

 

Personer som behandlas med bloddialys på sjukhus är i en särskilt utsatt situation i och med de måste resa till kliniken 3–4 gånger i veckan och inte har möjlighet att isolera sig, som andra riskgrupper. Med anledning av det har man redan börjat erbjuda vaccin till de här patienterna i ett par regioner, vilket alltså är i enlighet med Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendation.

Urban Magnusson vaccineras mot covid-19.

En som nyligen har vaccinerats är Urban Magnusson i Sala. Han har gått i dialys i Västerås i drygt ett år sedan hans transplanterade njure som han haft i 18 år inte längre fungerade fullt. Efter en första spruta ser han nu fram emot en andra dos om tre veckor, som ska ge ett bra skydd.

– Jag har flyttat ut på landet och träffar sällan folk utom på dialysen. Jag har respekt för viruset och undviker att gå i affärer. Efter vaccinet behöver jag inte vara lika försiktig, så det är en lättnad, säger Urban Magnusson.

 

Nationell plan för vaccination mot covid-19
delrapport 3, 2021-02-04

Fas 2
Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

  • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
  • personer som genomgått benmärgs-eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras hushållskontakter
  • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
  • personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
  • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Om brist på vaccin skulle uppstå bör personer med sjukdomar eller tillstånd som beskrivs i denna delredovisning prioriteras, samtidigt som ålder och socioekonomi beaktas.

Läs mer: Folkhälsomyndigheten

2021-02-04