Från 1 september kommer personer med kraftigt nedsatt immunförsvar via vården erbjudas en tredje spruta, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det handlar om personer som är organtransplanterade, lider av immunbristsjukdomar, tar mediciner som påverkar immunförsvaret eller är njursjuka och går i dialys.

– De här personerna behöver den här kicken för att kunna börja producera antikroppar och börja försvara sig på ett bra sätt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till Ekot.

– Bakgrunden är att för många i de här grupperna räcker ej två doser för att de ska få en bra immunitet. Studier och praktisk erfarenhet visar att det är en fördel att ge dem en tredje dos för då får de ett bättre skydd än vad de hade fått av två doser, säger Anders Tegnell.

Redan i våras kom resultat från studier som följt organtransplanterade vaccinerade mot covid-19. Trots två sprutor av vaccinet är det en stor andel som inte utvecklar antikroppar mot sjukdomen, i synnerhet bland dem som inte har haft sjukdomen.

Njurförbundet har sedan i somras arbetat för njurtransplanterade och dialyspatienter ska få en tredje spruta, och haft kontakter med  Folkhälsomyndigheten som nu har utrett frågan.

– Det är mycket positivt att Folkhälsomyndigheten nu kommer med den här rekommendationen, säger Njurförbundets ordförande Håkan Hedman.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram ett förslag till patientgrupper som kan vara aktuella för en extra dos vaccin. De är bland andra:

  • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation.
  • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.

Läs mer här: Folkhälsomyndigheten

2021-08-26