Högt blodtryck är ett vanligt symptom på nedsatt njurfunktion. Tyvärr går alltför många människor runt med ett måttligt förhöjt blodtryck utan att ha en tanke på att njurarna inte fungerar som de ska. Genom att erbjuda gratis blodtrycksmätning vill Njurförbundet öka uppmärksamheten om njursjukdomar och ge information och råd om behandling och livsstilsförändringar som kan bromsa utvecklingen av en kronisk njursjukdom.

Kunskap förebygger
”Att kunna öka kunskapen om blodtryckets betydelse för njurarna är ett viktigt steg i att främja njurhälsan och förebygga njursjukdomar”, säger Håkan Hedman, förbundsordförande för Njurförbundet. ”Genom samarbete med specialister i sjukvården kan vi erbjuda tillförlitlig och kvalitativ rådgivning om hur man tar hand om sin njurhälsa och förebygga njursvikt.”

Kolla trycket!
Under parollen ”Kolla trycket!” arrangeras blodtrycksdagen på Norrmalmstorg den 23 maj från kl. 9 till 17. Är du i Stockholm är du välkommen att kolla blodtrycket och tala med läkare, sjuksköterskor, dietister, specialistsjukgymnast och företrädare för Njurförbundet om hur man kan förebygga allvarlig njursjukdom.

Om blodtryck
Att mäta blodtrycket tar bara någon minut. Det sker med en manschett med tryckmätare som fästs runt överarmen och fylls med luft. Blodtrycksvärdet anges med två tal. Det första anger övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra talet anger undertrycket, när blodet går tillbaka till hjärtat. Gränsvärde för högt blodtryck är 140/90 hos en frisk vuxen. Vid kronisk njursjukdom är behandlingsmålet 130/80 eller lägre. Läs mer om blodtryck här >

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen har ett förhöjt blodtryck över 140/90, enligt 1177 >.

Om kost, hälsa och miljö
De nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, är den mest aktuella och heltäckande sammanställningen av forskning om mat och hälsa. I NNR beskrivs matvanor som är bra för hälsan. Maten vi väljer påverkar även miljö och klimat, vilket rekommendationerna tar hänsyn till.
Läs mer om näringsrekommendationerna >

Om fysisk aktivitet
Forskning har visat att även liten ökning av fysisk vardagsaktivitet ger stora hälsovinster. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet har tagit fram en handbok med rekommendationer baserade på senaste forskningen.
Läs mer om rekommendationer för vuxna >

Om planetär hälsa
På plats finns även utvecklare från E-planet – ett projekt som syftar till att öka kunskapen om miljö- och hälsofrågor och planetens hälsa. Primärt sker det genom ett digitalt spel, som demonstreras på plats och besökarna får prova att spela E-planet. Läs mer >

KOLLA TRYCKET!

När: 23 maj kl. 9-17
Var: Norrmalmstorg, Stockholm

  • Blodtrycksmätning
  • Kostråd av dietister
  • Mät muskelstyrkan med handdynamometer
  • Information om organdonation
  • Testa nya spelet E-planet

Arrangör är Njurförbundet i samarbete med personal från Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.