DEBATT

I Sverige uppskattas minst 240 000 kvinnor ha njursvikt utan diagnos. Bättre screening inom sjukvården skulle leda till att fler fall av njursvikt upptäcks, skriver Håkan Hedman, ordförande för Njurförbundet.

I år sammanfaller Internationella kvinnodagen och Världsnjurdagen. Precis som inom många andra områden är det kvinnorna som har ett ofördelaktigt läge i njursjukvården. Enligt en färsk studie vid Karolinska Institutet har kvinnor hela 43 procent lägre chans att få en njursviktsdiagnos jämfört med män. Samtidigt är män överrepresenterade i njursjukvården trots att det inte råder skillnader mellan män och kvinnor i risken att drabbas av en njursjukdom.

Njurarna har många livsviktiga funktioner. De är kroppens reningsverk, medverkar vid blodbildningen och håller blodtrycket i balans. Då njurfunktionen sviktar stiger blodtrycket, kroppen samlar på sig vätska och man får blodbrist och blir trött. Om njurfunktionen förloras helt krävs dialys eller transplantation, annars dör man.

Njursvikt är en tyst och okänd folksjukdom. Symptomen upptäcks ofta alltför sent för att kunna sätta in effektiv behandling i tid – en förutsättning för att kunna bromsa förloppet innan det är för sent. I Sverige beräknas nästan 6 procent, omkring 560 000 personer, ha njursvikt och av dessa är uppskattningsvis 480 000 omedvetna om sitt tillstånd. Totalt misstänks omkring en miljon personer i Sverige ha nedsatt njurfunktion.

På Njurförbundet jobbar vi varje dag med att upplysa om njurarnas viktiga funktioner och om hur vanligt njursvikt är. Tack vare viktiga insatser från våra medlemmar i regionföreningarna har vi ökat kunskapen om hur enkla test kan rädda liv. Många av våra regionföreningar erbjuder exempelvis blodtrycksmätning. Men det finns mycket kvar att göra. Enligt aktuell forskning har endast 14 procent av personer med njursvikt fått en diagnos, och det är ett underkänt betyg.

På Njurförbundet vill vi göra mer. Därför tycker vi att det bör vara obligatoriskt att införa blodtrycksmätning och ett urinprov som rutinmässig screening vid var

Håkan Hedman

je besök på en vårdcentral. Det är den enda kontroll som krävs för att säkerställa att 240 000 kvinnor i Sverige får den vård de behöver. Beslutsfattare på både nationell och regional nivå saknar viktig kunskap om njursvikt. Ökad kunskap och screening skulle rädda fler från en för tidig död.

Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet

2018-03-08