PRESSMEDDELANDE den 8 mars 2018

Mät ditt blodtryck! Det är en uppmaning från Njurförbundet i dag på Världsnjurdagen. På flera platser i landet erbjuder vi allmänheten blodtryckstester och informerar om njurarnas livsviktiga funktioner.

Njurarna är kroppens hjältar! Som parhästar jobbar de på och sköter flera av kroppens livsviktiga funktioner. Om den ena börjar tappa fart täcker den andra upp. Därför upptäcks ofta inte nedsatt njurfunktion förrän det är försent att bromsa förloppet. Det är onödigt, då det kan upptäckas med enkla tester som blod- och urinprov. Högt blodtryck är ofta ett första symtom. Obehandlad njursvikt kan utvecklas till ett livshotande tillstånd. Men tidiga insatser ger goda utsikter.

Därför arrangeras Världsnjurdagen, en global kampanj som sätter ljuset på njurarnas betydelse för hälsan samt att njursvikt är vanligt och allvarligt, men kan behandlas om det upptäcks i tid.

–  Njursvikt är en tyst och allvarlig folksjukdom. Det är viktigt att den blir mer känd då njurarna sköter flera av kroppens livsviktiga funktioner, säger Håkan Hedman, förbundsordförande för Njurförbundet.

Njursvikt finns hos nära sex procent av befolkningen men bara 14 procent har fått en diagnos eller remiss till njurspecialist. Kvinnor får ännu mer sällan diagnos än män trots att män och kvinnor får njursvikt i ungefär samma grad, vilket Njurförbundet uppmärksammade tidigare i veckan.

DET HÄR HÄNDER I LANDET den 8 mars:
På flera platser runt om i Sverige erbjuder Njurförbundets regionföreningar allmänheten att kontrollera blodtrycket, eftersom högt blodtryck ofta är ett första tecken på nedsatt njurfunktion.

Vi finns bland annat på Centrallasarettet i Karlstad, Ica Maxi i Kristianstad och Malmö, och genom ett samarbete med Apoteket AB på 18 apotek runt om i landet (kl 10-18): Stockholm, Visby, Göteborg, Skövde, Kalmar, Linköping, Östersund, Umeå, Skellefteå, Västerås, Sala, Borlänge, Eskilstuna, Katrineholm, Jönköping, Växjö, Boden, Karlstad.

Läs mer på: https://njurforbundet.sumway.dev/njurveckan-2018/

För mer information och tips på lokala kontaktpersoner:
Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet, 070-718 16 70, hakan.hedman@njurforbundet.se
Sara Norman, verksamhetschef Njurförbundet, 070- 336 64 01, sara.norman@njurforbundet.se