Kronisk njursjukdom behöver inte innebära att du får problem med samlevnad och sexualitet men det kan hända. Den som är drabbad av njursjukdom kan känna att sjukdomen tar över ens liv och frågor om sex och samlevnad faller lätt bort. Därför är det viktigt att du som är njursjuk eller vårdpersonalen tar upp frågor om detta då det är ett vanligt problem bland njursjuka personer.

– Samliv och sexualitet är centralt i en människas liv men det är fortfarande så att många inte vågar prata eller ställa frågor om detta. Att som njursjuk våga ställa frågor om det kanske mest intima man har, sitt samliv, är svårt både för den sjuke men också för sjukvårdspersonal, säger Ulla-Maj Andersson, barnmorska och patientkoordinator vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Enligt Ulla-Maj Andersson kan njursjukdom påverka kroppens möjlighet att reagera sexuellt. De kemiska förändringar som sker i kroppen vid njursjukdom påverkar hormoner, cirkulation, nerver och energinivån. Könshormonerna kan både hämma och öka lusten. Brist på könshormonet testosteron är vanligt vid kronisk njursvikt. Detta hormon har stor betydelse för att kunna uppleva sexuell lust hos både män och kvinnor.

De vanligaste sexuella problemen hos dialyspatienter är nedsatt lust, erektionsproblem och orgasmsvårigheter. Förändrat utseende kan också påverka relationen och lusten och att inte få behålla sina kroppsfunktioner och sitt utseende är smärtsamt. Man kan känna sig mindre attraktiv och ifrågasätter ibland sina känslor för varandra. Även andra sjukdomar som till exempel diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, anemi, höga blodfetter och depression kan påverka lusten och förmågan.

Vad kan man då göra för att förbättra situationen? Grundläggande är en välbehandlad njursjukdom. Sedan är det viktigt att prata med någon. Om man inte vill prata med sin doktor brukar sjukvården kunna hjälpa till att förmedla kontakt till specialutbildad personal. Stödsamtal med utomstående kan ge trygghet enskilt eller som par. Sedan finns det olika hjälpmedel (se spalten här nedan) och det är viktigt att se över sin livsstil. Ökad fysisk aktivitet, viktnedgång och rökstopp kan förbättra det sexuella samlivet.
– Det är viktigt att problem med samlevnad och sexualitet inte blir tabubelagt. Det är helt normalt att känna som man gör, säger Ulla-Maj Andersson.

Text: Annelie Olsson Larsson

LÄSTIPS!
Helena Cewers bok ”Lust att ha lust”. Finns att låna på bibliotek.

Njurförbundets broschyr Samliv och sexualitet vid njursvikt går att beställa på
info@njurforbundet.se

Du kan också ladda ned broschyren här >

Det finns hjälp att få!

  • Du som är njursjuk kan förbättra ditt samliv och din sexualitet. Var inte rädd att ställa frågor om du har problem.
  • Ta hjälp av din njurläkare eller annan sjukvårdspersonal.
  • Ta reda på vilka hjälpmedel som finns.
  • Förändra din livsstil till ett hälsosammare levnadssätt.

Hjälp till ett bättre sexliv

Glidmedel
Idag finns ekologiska oljebaserade och vattenbaserade glidmedel som kan vara till hjälp vid torra och sköra slemhinnor.

Vibrator
Det finns en mångfald av vibratorer som kan vara behjälpliga vid minskad känsel, orgasmsvårigheter och erektionsnedsättning.

Vaginalstavar
Vaginalstavar kan vara till hjälp för att återfå kontakten till sitt underliv.

Penisring (Pubisring)
Det finns både vibrerande penisringar och penisringar utan vibration som hjälper till att bibehålla erektionen.

Penispump (Vakuumpump)
En penispump hjälper en att återfå eller bibehålla erektionsförmågan.

Farmakologiska hjälpmedel:
Hormoner
Östrogentillägg för kvinnor och testosterontillägg för män.
Erektionsstödjande läkemedel
Det finns läkemedel som kan underlätta erektionen. Val av läkemedel diskuteras alltid med den behandlande läkaren.

Läs mer på www.aleahcare.com