Det blev nytt rekord i antal organdonatorer i fjol. Totalt 188 avlidna personer donerade organ, jämfört med 185 år 2016. Samtidigt avled 40 personer 2017 i väntan på ett organ, vilket också är en ökning. Det här visar nya siffror från Socialstyrelsen.

– Vi ser fortfarande stora regionala skillnader som måste åtgärdas. Men det är positivt att södra regionen har ökat andelen donatorer, vilket visar att det går att göra något åt situationen i de regioner som har färre donatorer, säger Håkan Hedman, ordförande för Njurförbundet.

Även sydöstra regionen rapporterar högre siffror jämfört med året innan, med 13,2 donatorer per miljon invånare. En region som har minskat är den västra, som redovisar 16.9 donatorer per miljon invånare jämfört med 21 stycken år 2016.

– Vi noterar sydöstra regionens uppryckning, men de ligger fortfarande lågt i förhållande till övriga regioner. Beklagligt är också att västra regionen har minskat, och orsaken till det måste utredas, säger Håkan Hedman.

Den 1 januari 2018 väntade 817 på ett nytt organ, varav 685 väntade på en ny njure.

Läs mer på: Socialstyrelsens hemsida

Transplanterade organ 2017

Njure – 474 st (varav 125 st från levande donatorer)
Lever – 181 st (varav 3 st från levande donatorer)
Hjärta – 62 st
Lunga – 65 st
Hjärta och lunga – 0
Bukspottkörtel 25 st
Ö-cellstransplantation – 9 st
Tarm – 2 st

Källa: Nationell sammanställning från Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Scandiatransplant